<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
Foto: Øystein Søbye / Foto: Øystein Søbye
Foto: Øystein Søbye

Fugletrekkets farer

Foto: Øystein Søbye / Foto: Øystein Søbye
Foto: Øystein Søbye

Trekkfugler

Trekkfuglene foretar sesongmessige forflytninger mellom hekkeområdene i nord og overvintringsområdene i sør. 

Enkelte arter tilbakelegger enorme avstander og møter mange farer på veien.

Foto: Jim Roberts Gallery/Flickr (CC BY-ND 2.0) / Foto: Jim Roberts Gallery/Flickr (CC BY-ND 2.0)
Foto: Jim Roberts Gallery/Flickr (CC BY-ND 2.0)

Store avstander

En rødnebbterne har det lengste trekket av alle skapninger på jorda. Den hekker i arktiske strøk i nord og overvintrer i Antarktis i sør.

Det å tilbakelegge denne distansen to ganger hvert år er svært krevende.

En rødnebbterne kan fly over 2,4 millioner kilometer i løpet av et liv, noe som tilsvarer tre turer frem og tilbake til månen!

Foto: Rick Holman/Flickr (CC BY-NC 2.0) / Foto: Rick Holman/Flickr (CC BY-NC 2.0)
Foto: Rick Holman/Flickr (CC BY-NC 2.0)

Å krysse en ørken

Flere av våre trekkfugler overvintrer i tropisk Afrika. Dette er en lang tur og innebærer at de må krysse Sahara – en ugjestmild ørken som må forseres i ett strekk.

 • Foto: Google Maps (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Google Maps

På grunn av klimaendringene og endringer i jordbruket har Sahara økt i utstrekning. Dette har trolig ført til at flere fugler bukker under på denne etappen.

Foto: Simeon Muller/Unsplash / Foto: Simeon Muller/Unsplash
Foto: Simeon Muller/Unsplash

Over åpent hav

Fuglekongen er den minste av alle våre fugler og vegrer seg for å fly over åpent hav. Mange må allikevel ta turen over Skagerrak til Danmark eller over Nordsjøen til de britiske øyer når høsten kommer.

 • Foto: Frank Vassen/Flickr (CC BY 2.0) (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Frank Vassen/Flickr (CC BY 2.0)

En fuglekonge veier kun 5-7 gram og dersom den blir overrasket av vind og regn på ferden vil den med stor sannsynlighet omkomme på havet.

Foto: Allen Cai/Unsplash / Foto: Allen Cai/Unsplash
Foto: Allen Cai/Unsplash

Feilnavigasjon

Trekkfugler bruker en rekke ulike hjelpemidler for å finne veien. Trolig benytter de seg av jordens magnetfelt, månen og solens posisjon samt stjernehimmelen.

Det hender at fuglene flyr feil og enkelte ganger er det vi mennesker som forvirrer fuglene.

Det er kjent at flere fugler som trekker om natten kan omkomme ved å fly mot fyrlykter og gassflammer på oljeplattformer.

Foto: BirdLife Cyprus / Foto: BirdLife Cyprus
Foto: BirdLife Cyprus

Jakt

Flere steder i verden blir trekkfugler utsatt for hensynsløs jakt. Bare rundt Middelhavet blir over 25 millioner fugler drept hvert år. Fuglene blir ofte skutt eller fanget ved hjelp av nett eller limpinner.

Problemet er størst i konfliktfylte land som Syria og Libya, men ulovlig fangst er også utbredt i land som Hellas, Kroatia, Frankrike og Italia.

 • Foto: Nature Conservation Egypt (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Nature Conservation Egypt

I Egypt blir det satt opp 700 km nettfeller for å fange trekkfugler, og hvert år blir over 5,5 millioner fugler tatt her.

Som i mange andre land har slik jakt lange tradisjoner, og for enkelte familier er det en viktig del av livsoppholdet.

Flere organisasjoner arbeider med å få bukt med den ulovlige jakten gjennom både informasjon og lover.

Foto: Tony Ferraro/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0) / Foto: Tony Ferraro/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Foto: Tony Ferraro/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Kollisjon med vindmøller

Vindmøller produserer grønn energi og ses på som en av løsningene i kampen mot klimaendringene.

Dessverre fungerer de som dødsfeller dersom de plasseres langs fuglenes trekkruter.

Bare i Spania antar man at vindmøller tar livet av 6-8 millioner fugl og flaggermus hvert år.

Foto: Jason Patrick Shuller (CC0 1.0) / Foto: Jason Patrick Shuller (CC0 1.0)
Foto: Jason Patrick Shuller (CC0 1.0)

Manglende vern

Forskning har vist at 91% av alle verdens trekkfugler har mangelfullt vern langs trekkruten de benytter.

Fuglene bruker mye energi under trekket og er avhengige av å finne trygge rasteplasser med god mattilgang.

For å ta vare på trekkfuglene må slike områder ivaretas gjennom vern og samarbeid på tvers av landegrensene.

Foto: Øystein Søbye / Foto: Øystein Søbye
Foto: Øystein Søbye

RAMSAR

Nordre Øyeren er et viktig raste-område for tusenvis av trekkfugler hvert år, og fikk i 1975 status som naturreservat.

Nordre Øyeren naturreservat fikk i 1985 status som Ramsar-område. Dette er et kvalitetsstempel på de viktigste våtmarkene i verden.

 • Foto: Øystein Søbye (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Øystein Søbye

Ramsar-statusen er med et ledd i å ivareta slike viktige våtmarker og det store biologiske mangfoldet. 

Trekkfuglene er helt avhengige av slike steder for å finne føde og kunne hvile.

Mer om Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren