Hopp til hovedinnhold
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) / Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)

Humler er bier

I verden finnes det omtrent 250 beskrevne humlearter, hvorav 35 hører til i Norge.

Ordenen veps inkluderer blant annet bier som igjen omfatter humler.

 • Utsnitt av slekstre til veps
  1/1
  Foto: Norsk Institutt for Naturforskning (CC BY 3.0)

Altså: Humler er bier og bier er veps!

Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) / Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)

Av de 35 humleartene vi finner i Norge er 28 sosiale humler.

De sosiale humlene bygger bol i f.eks. et forlatt musebol. Her bor en dronning med sine døtre, kalt arbeidere.

Arbeiderne hjelper dronningen med å fø opp nye arbeidere. I slutten av sesongen legger dronningen de siste eggene før hun dør. Disse eggene klekkes og utvikles til både hunner og hanner som forlater bolet for å formere seg. Hannene dør etter parringen, og hunnene, de nye dronningene, går i dvale til neste vår.

Her i lavlandet i Norge er de vanligste sosiale humlene:

 • Foto av en hagehumle på en lys grå bakgrunn
  1/9
  Hagehumle Bombus hortorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Foto av en lundhumle på en lys grå bakgrunn
  2/9
  Lundhumle Bombus soroeensis Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Foto av en lynghumle på lys grå bakgrunn
  3/9
  Lynghumle Bombus jonellus Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Foto av en lys jordhumle på lys grå bakgrunn
  4/9
  Lys jordhumle Bombus lucorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Foto av en mørk jordhumle på lys grå bakgrunn
  5/9
  Mørk jordhumle Bombus terrestris Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Foto av en markhumle på en lys grå bakgrunn
  6/9
  Markhumle Bombus pratorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Foto av en steinhumle på en lys grå bakgrunn
  7/9
  Steinhumle Bombus lapidarius Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Foto av en trehumle på en lys grå bakgrunn
  8/9
  Trehumle Bombus hypnorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Foto av en åkerhumle på en lys grå bakgrunn
  9/9
  Åkerhumle Bombus pascuorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) / Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)

Av de 35 humleartene vi finner i Norge er 7 gjøkhumler.

Gjøkhumler «stjeler» bolet til sosiale humler. Gjøkhumledronningen dreper dronningen i bolet og overtar arbeiderne til å fostre sitt eget avkom.

Ingen av barna hennes blir arbeidere, kun hunner (dronninger) og hanner som forlater bolet og parrer seg før hunnene går i dvale og venter på neste vår.

Her i lavlandet i Norge er de vanligste gjøkhumlene:

 • Foto av en jordgjøkhumle på en lys grå bakgrunn
  1/2
  Jordgjøkhumle Bombus bohemicus Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning
 • Foto av en markgjøkhumle på en lys grå bakgrunn
  2/2
  Markgjøkhumle Bombus sylvestris Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning
Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no / Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no
Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no
 • Illustrasjon av året til en humle fordelt i årstider
  1/1
  Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

Når vårsola begynner å varme og de første blomstene springer ut kryper humledronningen ut av overvintringshullet sitt og begynner å søke etter pollen og nektar til å spise.

 • Nærfoto av seljeblomster , også kalt gåsunger.
  1/1
  Seljeblomster, «gåsunger», er en viktig matkilde for mange humledronninger tidlig på våren. Coiln/Flickr

Dronningen søker etter et sted å bygge bol, og lukter seg ofte fram til et gammelt musereir.

Humledronningen er så tøff at hun kan ta opp kampen og drive musen ut fra reiret sitt!

 • Illustrasjon av humlens livsstadier. Først som egg, så som larve, så som puppe og til slutt voksen individ.
  1/1
  Inni reiret lager humledronningen flere vokskrukker hvor hun legger egg. Eggene klekker til larver som utvikler seg til arbeidere, alle hunner. La Humla Suse/humlekroken.no

Arbeiderne begynner å samle pollen og nektar for å hjelpe til med å fø opp flere arbeidere.

Foto: Andrew Bourke, University of East Anglia / Foto: Andrew Bourke, University of East Anglia
Foto: Andrew Bourke, University of East Anglia

Gjennom hele sommeren jobber arbeiderne med å fø opp nye arbeidere.

Humlene er avhengige av mange ulike planters blomster, og flere arter har spesifikke tilpasninger for å nå inn til den enkelte blomstens nektar.

Evolusjon gjennom mange millioner år har ført til dette intrikate samspillet mellom humler og blomster.

Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no / Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no
Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

Når sommeren går mot slutten legger humledronningen en siste runde med egg som blir til både nye dronninger og hanner.

Arbeiderne og dronningen dør etter at disse nye dronningene og hannene har forlatt bolet.

Forskning har vist at dronninger fra samme bol sprer seg mye og drar langt bort for å finne hanner å pare seg med. Hannene dør etter parringen.

De nye dronningene spiser seg «gode og fete» før vinteren setter inn, og søker etter bra steder å overvintre.

Det kan være under et veltet tre, i ganger under jorda eller andre steder der de kan ligge beskyttet mot vær og vind.

Her blir de i dvale fram til vårsolen varmer nok til at de våkner.

Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no / Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no
Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

Det finnes utallige brosjyrer og nettsteder som forteller om hvordan få en «perfekt» plen.

 • Illustrasjoner av hvorfor gressklipping er dårlig for humler
  1/1
  Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

De siste årene har mange også skaffet seg robotgressklippere som holder plenen kort og mosefri, og i tillegg gjør det umulig for andre planter å vokse der.

En slik plen, fri for blomster, er som en ørken for humlene. Ingen blomster betyr ingen mat.

 • Foto av en blomstereng med varierende ville blomster
  1/1
  La områder i hagen din gro fritt! Foto: Trude Starholm
Foto: Trude Starholm / Foto: Trude Starholm
Foto: Trude Starholm

Når det er godt med blomster rundt humlebolet, flyr humlene mindre og sparer energi. Dette drar humlelarvene nytte av, da det blir mer mat på dem, og dermed flere humler.

Humledronninger klekket i bol med slik god blomstertilgang har økt sjanse til å overleve vinterdvalen.

Gjengroing av gammel kulturmark og intensivering av jordbruket, i form av store sprøytede monokulturer, har ført til sterk nedgang i blomstertilgangen til humlene.

Foto: Coiln/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) / Foto: Coiln/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Foto: Coiln/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Blomstring hos planter er i større grad styrt av lys enn varme, mens humlene våkner av at temperaturen stiger.

Hvis våren blir varmere vil humlene våkne tidligere fra vinterdvalen, men tilgangen på blomster vil da være svært lav. Endring i klimaet kan derfor ha katastrofale følger for humlene våre.

 /
 • Tilby humlene mat i form av ulike planter som blomstrer på forskjellig tidspunkt.
 • Slipp ville planter inn i hagen
 • Unngå bruk av sprøytemidler
 • Lag og sett en humlekasse i hagen

Mer om Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1