<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) / Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)

Humler er bier

I verden finnes det omtrent 250 beskrevne humlearter, hvorav 35 hører til i Norge.

Veps

Ordenen veps inkluderer blant annet bier som igjen omfatter humler.

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Norsk Institutt for Naturforskning (CC BY 3.0)

Altså: Humler er bier og bier er veps!

Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) / Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)

Humlene i Norge

Av de 35 humleartene vi finner i Norge er 28 sosiale humler.

De sosiale humlene bygger bol i f.eks. et forlatt musebol. Her bor en dronning med sine døtre, kalt arbeidere.

Arbeiderne hjelper dronningen med å fø opp nye arbeidere. I slutten av sesongen legger dronningen de siste eggene før hun dør. Disse eggene klekkes og utvikles til både hunner og hanner som forlater bolet for å formere seg. Hannene dør etter parringen, og hunnene, de nye dronningene, går i dvale til neste vår.

Her i lavlandet i Norge er de vanligste sosiale humlene:

 • Hagehumle Bombus hortorum (Foto/Photo)
  1/9
  Hagehumle Bombus hortorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 1 av 9)
 • Lundhumle Bombus soroeensis (Foto/Photo)
  2/9
  Lundhumle Bombus soroeensis Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 2 av 9)
 • Lynghumle Bombus jonellus (Foto/Photo)
  3/9
  Lynghumle Bombus jonellus Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 3 av 9)
 • Lys jordhumle Bombus lucorum (Foto/Photo)
  4/9
  Lys jordhumle Bombus lucorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 4 av 9)
 • Mørk jordhumle Bombus terrestris (Foto/Photo)
  5/9
  Mørk jordhumle Bombus terrestris Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 5 av 9)
 • Markhumle Bombus pratorum (Foto/Photo)
  6/9
  Markhumle Bombus pratorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 6 av 9)
 • Steinhumle Bombus lapidarius (Foto/Photo)
  7/9
  Steinhumle Bombus lapidarius Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 7 av 9)
 • Trehumle Bombus hypnorum (Foto/Photo)
  8/9
  Trehumle Bombus hypnorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 8 av 9)
 • Åkerhumle Bombus pascuorum (Foto/Photo)
  9/9
  Åkerhumle Bombus pascuorum Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) (Bilde 9 av 9)
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) / Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)

Gjøkhumlene i Norge

Av de 35 humleartene vi finner i Norge er 7 gjøkhumler.

Gjøkhumler «stjeler» bolet til sosiale humler. Gjøkhumledronningen dreper dronningen i bolet og overtar arbeiderne til å fostre sitt eget avkom.

Ingen av barna hennes blir arbeidere, kun hunner (dronninger) og hanner som forlater bolet og parrer seg før hunnene går i dvale og venter på neste vår.

Her i lavlandet i Norge er de vanligste gjøkhumlene:

 • Jordgjøkhumle Bombus bohemicus (Foto/Photo)
  1/2
  Jordgjøkhumle Bombus bohemicus Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (Bilde 1 av 2)
 • Markgjøkhumle Bombus sylvestris (Foto/Photo)
  2/2
  Markgjøkhumle Bombus sylvestris Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (Bilde 2 av 2)
Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no / Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no
Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

Humleåret - våren

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

Når vårsola begynner å varme og de første blomstene springer ut kryper humledronningen ut av overvintringshullet sitt og begynner å søke etter pollen og nektar til å spise.

 • Seljeblomster, «gåsunger», er en viktig matkilde for mange humledronninger tidlig på våren. (Foto/Photo)
  1/1
  Seljeblomster, «gåsunger», er en viktig matkilde for mange humledronninger tidlig på våren. Coiln/Flickr

Dronningen søker etter et sted å bygge bol, og lukter seg ofte fram til et gammelt musereir.

Humledronningen er så tøff at hun kan ta opp kampen og drive musen ut fra reiret sitt!

 • Inni reiret lager humledronningen flere vokskrukker hvor hun legger egg. Eggene klekker til larver som utvikler seg til arbeidere, alle hunner. (Foto/Photo)
  1/1
  Inni reiret lager humledronningen flere vokskrukker hvor hun legger egg. Eggene klekker til larver som utvikler seg til arbeidere, alle hunner. La Humla Suse/humlekroken.no

Arbeiderne begynner å samle pollen og nektar for å hjelpe til med å fø opp flere arbeidere.

Foto: Andrew Bourke, University of East Anglia / Foto: Andrew Bourke, University of East Anglia
Foto: Andrew Bourke, University of East Anglia

Humleåret - sommeren

Gjennom hele sommeren jobber arbeiderne med å fø opp nye arbeidere.

Humlene er avhengige av mange ulike planters blomster, og flere arter har spesifikke tilpasninger for å nå inn til den enkelte blomstens nektar.

Evolusjon gjennom mange millioner år har ført til dette intrikate samspillet mellom humler og blomster.

Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no / Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no
Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

Humleåret - høsten

Når sommeren går mot slutten legger humledronningen en siste runde med egg som blir til både nye dronninger og hanner.

Arbeiderne og dronningen dør etter at disse nye dronningene og hannene har forlatt bolet.

Forskning har vist at dronninger fra samme bol sprer seg mye og drar langt bort for å finne hanner å pare seg med. Hannene dør etter parringen.

Humleåret - vinteren

De nye dronningene spiser seg «gode og fete» før vinteren setter inn, og søker etter bra steder å overvintre.

Det kan være under et veltet tre, i ganger under jorda eller andre steder der de kan ligge beskyttet mot vær og vind.

Her blir de i dvale fram til vårsolen varmer nok til at de våkner.

Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no / Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no
Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

Humler trenger blomster

Det finnes utallige brosjyrer og nettsteder som forteller om hvordan få en «perfekt» plen.

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Illustrasjon: La Humla Suse/humlekroken.no

De siste årene har mange også skaffet seg robotgressklippere som holder plenen kort og mosefri, og i tillegg gjør det umulig for andre planter å vokse der.

En slik plen, fri for blomster, er som en ørken for humlene. Ingen blomster betyr ingen mat.

 • La områder i hagen din gro fritt! (Foto/Photo)
  1/1
  La områder i hagen din gro fritt! Foto: Trude Starholm
Foto: Trude Starholm / Foto: Trude Starholm
Foto: Trude Starholm

Blomstertilgang

Når det er godt med blomster rundt humlebolet, flyr humlene mindre og sparer energi. Dette drar humlelarvene nytte av, da det blir mer mat på dem, og dermed flere humler.

Humledronninger klekket i bol med slik god blomstertilgang har økt sjanse til å overleve vinterdvalen.

Gjengroing av gammel kulturmark og intensivering av jordbruket, i form av store sprøytede monokulturer, har ført til sterk nedgang i blomstertilgangen til humlene.

Foto: Coiln/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) / Foto: Coiln/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Foto: Coiln/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Når våren mangler blomster

Blomstring hos planter er i større grad styrt av lys enn varme, mens humlene våkner av at temperaturen stiger.

Hvis våren blir varmere vil humlene våkne tidligere fra vinterdvalen, men tilgangen på blomster vil da være svært lav. Endring i klimaet kan derfor ha katastrofale følger for humlene våre.

Photo/Background /

Hva kan du gjøre?

 • Tilby humlene mat i form av ulike planter som blomstrer på forskjellig tidspunkt.
 • Slipp ville planter inn i hagen
 • Unngå bruk av sprøytemidler
 • Lag og sett en humlekasse i hagen

Meld deg inn i organisasjoner som hjelper humler:

Mer om Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren