Fra rydning til gods

Linderuds eldste historie strekker seg tilbake til årene mellom 1030 og Svartedauden. Engang i løpet av dette tidsrommet ble det ryddet jord til et gårdsbruk, med navnetter lindetrærne som allerede den gang satte sitt preg på stedet. Første gang vi finner gården omtalt, er i Biskop Eysteins jordebok fra 1390-årene.