<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Verkstedet

Verkstedet skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innen tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre både kompetanse og kunnskap. 

Arenaen skal også inngå i en formidlingskontekst hvor hovedmålet er å etablere et levende håndverkstun på Follo museum.

Hovedaktørene i prosjektet er tre avdelinger i MiA Follo museum, Akershus bygningsvernsenter og Tradisjonshåndverk samt Østfoldmuseene.

Ivaretar kulturarv og framtidens samfunn

Gjennom kurs, undervisning, formidling og levende kommersielle verksteder, skal det være mulig å demonstrere at tradisjonelt bygningsvern og håndverk er kostnadseffektive, bærekraftige og gjennomførbare måter å ivareta både kulturarv og framtidens samfunn.

Lokaliseringen av Verkstedet gjør det mulig å skape en kontekst og tilhørighet som bidrar til å engasjere og øke kunnskap og interesse blant publikum. Verkstedet blir del av et levende museums- og håndverkstun ved Follo museum med høyt aktivitetsnivå, og regionalt og nasjonalt nedslagsfelt.

Åpen plan- og designkonkurranse

Under koronatiden har vi samarbeidet med en bred og variert gruppe spesialister og andre interessenter. Slik skaper vi en felles forståelse for hva Verksted skal være og hvilke behov ulike brukere har. 

Innspillene er samlet, og brukes i utformingen av dokumentene som ligger til grunn for arkitektkonkurransen. Vi regner med at vinnerbidraget kåres i løpet av året.

Samarbeidspartnere

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2