<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Verkstedet

Verkstedet skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innen tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre både kompetanse og kunnskap. 

Arenaen skal også inngå i en formidlingskontekst hvor hovedmålet er å etablere et levende håndverkstun på Follo museum.

Hovedaktørene i prosjektet er tre avdelinger i MiA Follo museum, Akershus bygningsvernsenter og Tradisjonshåndverk samt Østfoldmuseene.

Ivaretar kulturarv og framtidens samfunn

Gjennom kurs, undervisning, formidling og levende kommersielle verksteder, skal det være mulig å demonstrere at tradisjonelt bygningsvern og håndverk er kostnadseffektive, bærekraftige og gjennomførbare måter å ivareta både kulturarv og framtidens samfunn.

Lokaliseringen av Verkstedet gjør det mulig å skape en kontekst og tilhørighet som bidrar til å engasjere og øke kunnskap og interesse blant publikum. Verkstedet blir del av et levende museums- og håndverkstun ved Follo museum med høyt aktivitetsnivå, og regionalt og nasjonalt nedslagsfelt.

Samarbeidspartnere

  • 1/2
  • 2/2