<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Vårt Asker?

En arrangementsrekke om (en ny?) Askeridentitet

«Felles kultur og identitet er noe av det viktigste vi holder på med» har ordfører Lene Conradi sagt om kommunesammenslåingen. Hva kan en ny felles identitet være? Er det rom for flere identiteter i fellesskapet? Er kanskje «tilhørighet» et bedre ord? Dette må vi snakke om. Og kanskje er samtalen viktigere enn konklusjonen? Kom på arrangementene, og bidra gjerne. Vi snakkes!

 • (Foto/Photo)

Arrangementsserien «Vårt Asker?» ønsker å bidra til en samtale rundt identitet, med utgangspunkt i Askers mangfoldige kultur og historie. 

«Vårt Asker?» er et samarbeid mellom Askerbibliotekene, Asker museum, Oslofjordmuseet, Røyken historielag og Vollen historielag. «Vårt Asker?» er støttet av Asker kommune og er en del av Kulturåret 2021.

Program

Vollens tradisjonelle gartnerier: Svensk alt sammen?

12. oktober kl 19. Oslofjordmuseet, Vollen. Arrangør: Vollen historielag.
I de to siste århundrene har mange nordmenn vandret ut, men mange har også kommet hit. Blant annet fikk svenske innvandrere stor betydning for utviklingen av moderne gartneri- og hagebrukvirksomhet i Asker. Vi har invitert historiker Jan Eivind Myhre, samt fem etterkommere av lokale svenske gartnerentreprenører til å fortelle sine familiehistorier.


 • (Foto/Photo)

Frå Asker til Eden

Søndag 24. oktober kl. 14.00, Asker museum. Arrangør: Asker museum.
Foredrag med forfatter Alfred Fidjestøl om Askerkretsen, med påfølgende besøk til Labråten, Hulda og Arne Garborgs heim og Tilla og Otto Valstads kunstnerhjem.

Hvor kommer vi fra? Hvor hører vi til?

Torsdag 4. november kl. 19, Innbyggertorget, Slemmestad. Arrangør: Røyken historielag.

Samtale om Slemmestads historie, kultur og identitet i en brytningstid. Panel: Tor K. Karlsen, lokalpatriot fra Slemmestad, Anne Marie Hogstad, Slemmestad, og Arne Torvbråten, Bødalen. Ordstyrer: Per Olav Torgnesskar, MiA – Museene i Akershus.

 • (Foto/Photo)
  Foto: Henriksen og Steen

En ny kystkultur?

Grunnet smittevernsituasjonen er arrangementet utsatt. Ny dato kommer.

Oslofjordmuseet, Vollen. Arrangør: Oslofjordmuseet.

Askers kommunevåpen gikk fra tre askekaller til tre seil, og Askerbygda var plutselig en kystkommune. Gjør det noe med oss, og i så fall hva? Er det mulig å definere en felles (kyst)kultur for Asker som er relevant også for nye generasjoner og utfordringer? Panelsamtale med meningssterke askerbøringer, og kanskje kommer ordføreren.

 • (Foto/Photo)

Å planlegge for fellesskap

20. januar kl. 18, Asker bibliotek. Arrangør: Asker bibliotek.

Kan man planlegge seg frem til et nytt kommunalt fellesskap? Kan en ny Askeridentitet vedtas politisk, eller jobbes frem av byråkrater på rådhuset? Og i så fall – hvordan? Vi spør kommuneplansjef Tor Arne Midtbø, som er i god gang med nye planprosesser for den sammenslåtte kommunen. Samtalepartner: Per Olav Torgnesskar, MiA – Museene i Akershus.

Arrangementsrekken er støttet av

 • (Foto/Photo)
  1/1