<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sommerhjelp søkes til Ullensaker museum

Sommersesongen 2019 trenger vi hjelp av en som er interessert i korps og musikk!

Årets nye utstilling heter "I takt - en korpsutstilling for hele familien". Det er ønskelig med en sommeransatt som kan fortelle om den lokale og nasjonale korpshistorien og veilede publikum gjennom ulike aktiviteter innenfor musikkområdet. Opplæring vil bli gitt. 


Vi søker personer som:

 • har interesse for musikk generelt og korps spesielt
 • har interesse for/kunnskaper i historie
 • har formidlingsglede og formidlingsevne
 • tar ansvar og liker å jobbe selvstendig
 • er nøyaktig og samvittighetsfull
 • snakker norsk og engelsk
 • er over 18 år
 • sommeranatte har også ansvaret for enkel kafédrift

Vi kan tilby:

 • Deltisjobb fra 12. mai til 15. september (mest helgearbeid)
 • God oppfølging og opplæring.
 • Lønn etter avtale
 • Ferie i 2 uker


Kortfattet søknad og eventuelle spørsmål kan sendes til Åse Mørk på e-post til ase.mork@mia.no. Eller ring på tlf: 45836205.


Søknaden skal inneholde:

Navn
Adresse
E-postadresse
Telefonnummer
Fødselsdato
Når du kan begynne og når du må slutte
Ferieønske
En kort søknadstekst

Søknadsfrist 3. april 2019