<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Smittevern og koronatiltak

Ullensaker museum forholder seg til de til en hver tid gjeldende anbefalinger for smittevern i Ullensaker kommune. Dette innebærer at arrangementer kan bli avlyst på kort varsel og at annonserte åpningstider kan bli endret. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

  • "Doktor som undersøker kvinnelig pasient".
Arrangert humoristisk fotografi.

Fotografering 1930 - 1940 Østerike, Gardermoen. (Foto/Photo)
    1/1
    "Doktor som undersøker kvinnelig pasient". Arrangert humoristisk fotografi. Fotografering 1930 - 1940 Østerike, Gardermoen.