<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Museets historie

Ullensaker museum på Gardermoen holder til ved en av Norges eldste ekserserplasser, Lilleplassen, anlagt i 1740. Utbyg­gingen av hovedflyplassen markerte slutten på en 250 år lang militær aktivitet på Gardermoen.

  • Tunet
    Tunet Kim Chi Thi Pham / Akershusbasen

Området inntar en sentral rolle i norsk militærhistorie. Denne avspeiles i de bevarte bygningene fra den gamle militærleiren. Tunet består av følgende bygninger: Kornmaga­sinet, Depot 148, Telthuset, Østerrikegata 13, Ballonghuset, Rawindhuset, Posthuset og Furua. Museet åpnet i disse lokalene i juni 2005.

Ullensaker bygdesamling inngår i museumssamlingen, og museet ønsker å bygge opp et dokumentasjonssenter som dekker lokalhistorie. Historien knyttet til utviklingen av hovedflyplassen er et annet av museets ansvarsområder.