<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fortell, Romerike!

Huldra ved Svarttjern - Natur og myter i Ullensaker

Hva kan lokale sagn og myter fortelle oss om menneskene i "gamledager"?

  • Fra utstillingen "Huldra ved Svarttjern"  - Natur og myter i Ullensaker. Illustrasjon: Kjersti Vatnan Ekman (Foto/Photo)
    Fra utstillingen "Huldra ved Svarttjern" - Natur og myter i Ullensaker. Illustrasjon: Kjersti Vatnan Ekman

I dag tenker nok de fleste på eventyr og sagn som morsomme, litt dramatiske historier en leser for barna sine. Vi synger kanskje vuggesanger for de minste eller minnes sanglekene fra egen barndom med nostalgisk glede. 

Underholdningsverdien var viktig også i «gamledager», men den muntlige fortellertradisjonen var i tillegg en måte å bringe kunnskap om verden videre på. Denne tradisjonen er derfor en viktig kilde for oss i dag. Den gir oss innblikk i hvordan folk tenkte før! Materialet viser oss hvordan voksne lærte barna om rett og galt; hvordan gale valg gav konsekvenser, og hvordan gode valg gav belønninger. Fortellingene og sangene skulle trøste og skape fellesskap, bearbeide sorg, savn og angst for døden. De forteller om folks drømmer og håp. Den 14 januar får du høre folkesanger, eventyr og tolkninger rundt disse. Det vil også være mulig å se utstillingen «Huldra ved Svarttjern» Velkommen!

Åse Mørk er formidler i MiA og jobber som stedsansvarlig for Eidsvoll museum, Funnefoss industriarbeidermuseum og Stein skole. Hun har tidligere vært stedsansvarlig ved Ullensaker museum, og produserte utstillingen Huldra ved Svartjern.