(Foto/Photo)

Om MiA Trainee

MiA – Museene i Akershus har et bredt samfunnsansvar, som inkluderer å ivareta kulturarv, men også å ruste kommende generasjoner for fremtiden ved å formidle kunnskap om hvor vi kommer fra.

Dette samfunnsansvaret er grunnen til at vi nå etablerer et kvalifiseringsprogram for unge mellom 18 og 30 år som trenger arbeidserfaring eller kompetanse, og som vil bidra til vern av kulturarv.


 (Foto/Photo)

Et bærekraftig, inkluderende traineeprogram innen arbeid med kulturminner

 (Foto/Photo)

Hvorfor traineeprogram?

Museer har både en plikt og mulighet til å bidra i utviklingen av lokalsamfunnets mennesker og kulturminner.

 (Foto/Photo)

Programmet vil

Få unge ut av utenforskap

Verne om levende kulturmiljøer

Skape en modell for aktører som ønsker å utvikle egne programmer

   (Foto/Photo)

  Vil du bli trainee?

  Inspirasjonen til programmet

  Vil du vite mer?


  E-post
  trainee@mia.no
  Telefon+47 98837151