Trainee

Målgruppe

MiA Trainees målgruppe er unge i alderen 18 til 30 år som står utenfor arbeid og utdanning. Deltakerens mål, ønsker og behov vil, i tillegg til tidligere utdanning og arbeidserfaring, være grunnlaget for individuell tilpasning av innholdet i kvalifiseringsprogrammet.

MiA Trainee har valgt å ha få ekskluderende kriterier ved utplukk av deltakere. Det sentrale kriteriet for valg av kandidater er motivasjon for å komme ut av utenforskap. Der det foreligger helsemessige eller andre hindringer for deltakelse vil disse løses fortløpende i samarbeid med eksisterende hjelpeapparat, i tillegg til tett oppfølging av mentor på arbeidsstedet.

Les mer om bakgrunn  og  gjennomføring.