Trainee

Gjennomføring

MiA Trainee er et fleksibelt kvalifiseringsprogram, og innholdet tilpasses den enkelte deltakers forutsetninger og mål.Programmet gjennomføres i NAV-tiltaket «Arbeidstrening» i en eller flere perioder, som til sammen utgjør et deltakerløp på inntil 1 år.

Etter endt løp er målet at deltaker skal over i arbeid, eller videre utdanning med mål om fagbrev eller kompetansebevis.

Deltakers konkrete mål settes ut fra deltakers forutsetninger. Det avholdes et møte med deltakers øvrige støtteapparat for å legge en plan for veien videre etter MiA Trainee. MiA Trainee vil, i samarbeid med Viken fylkeskommune, sertifisere den kompetansen deltaker har tilegnet seg.

MiA Trainee tilbyr kompetansehevende muligheter innen arkiv og digitalisering, byggdrift og bygningsvern, og vertskap og formidling.

Les mer om bakgrunn og  målgruppe.