Trainee

Bakgrunn

Kompetansebehov

Det er i dag en stor andel museer og kulturminner som sårt trenger vedlikehold og større menneskelige ressurser. Det er allerede i dag en stor mangel på håndverkere med forståelse for tradisjonelt bygningsvern og denne type håndverk, og det er et stor behov for mennesker med forståelse for museumsarbeid.

Videre er det behov for folk til en rekke oppgaver ved museene og kulturminnene, som arbeid med arkiv og samlinger, ivaretakelse av anlegg og hager, og formidling av immateriell kulturarv og mattradisjoner.

Utenforskap

I tillegg til dette kompetansebehovet, finnes det mange unge mellom 18-30 år som opplever utenforskap med tanke på utdanning, arbeid og lokalmiljø. Faller man ut er det vanskelig å komme inn i formelle utdanningsløp.

Med MiA Trainee vil vi tilby et kvalifiseringsprogram som gir ungdom og unge voksne erfaring og kompetanse. Programmet skal tilby en mulighet for videre arbeid eller utdanning. Målet er å bidra til færre unge i utenforskap.

Samfunnsansvar

MiA som organisasjon har også en bredere samfunnsrolle, og MiA Trainee er også et utrykk for MiAs samfunnsansvar.

Gjennom et tydelig fokus på geografisk tilknytning til kulturminnene vil MiA Trainee bidra til å utvikle og ivareta lokalsamfunnenes identitet og stabilitet.

Bærekraft

MiA Trainee skal bidra til bærekraft i samfunnet, og er derfor knyttet opp til FNs bærekraftsmål 4 og 11.

MiA Trainee skal bidra til å øke antallet unge med kompetanse som er nødvendig for bærekraftig utvikling, og sikre lik tilgang til utdanning for sårbare personer. I tillegg vil MiA Trainee bidra til å sikre inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle.

MiA Trainee skal også bidra til bærekraftige samfunn ved å styrke innsatsen for å verne om og sikre kultur- og naturarv.

Les mer om FNs bærekraftsmål.