<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Ekte skreddersøm i Tradisjonshåndverks lærlingskole

Opplæringen i tradisjonshåndverk skreddersys, og lærlingene får utvikle sitt eget potensiale ved håndbåren kunnskapsoverføring i bedrift, samtidig som de får en spennende og innholdsrik opplæring i vår egen lærlingskole.

 • (Foto/Photo)

Vårt unike opplæringsprogram gir lærlingene tverrfaglig undervisning etter felles læreplanmål, men også en individuell og fagtilpasset opplæring.

Lærlingskolen er samlingsbasert og vi bruker workshops for å stimulere til tverrfaglig samarbeide, noe som er viktig for å knytte kontakter til et fremtidig og livslangt samarbeide.

Utvikling av egen skapekraft og coaching i mental bevisstgjøring gir personlige styrker og kvaliteter. Gjennom idé- og produktutvikling og gründeropplæring vil lærlingene utvikle en egen merkevareidentitet og bli helt råe til å etablere egen bedrift.

Lærlingskolens fagplan

Samlinger, workshops og studieturer resulterer i at lærlingene blir godt kjent med hverandre, knytter vennskap, kontakter og stimulerer til et fremtidig og livslangt samarbeide lærlingene imellom.

Marcus-og-Lars.jpg. Foto/Photo

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Målet for opplæringen er fag- eller svennebrev. Gjennom dokumentasjon av eget arbeid, forbereder du deg til avsluttende fag- eller svenneprøve. Du får veiledning og underveisvurdering slik at du blir best mulig forberedt til avsluttende eksamener.

IMG_5902.jpg. Foto/Photo

HMS

HMS

Du skal medvirke aktivt til et godt arbeidsmiljø i bedriften og kartlegge HMS gjennom hele opplæringen:
- Fysiske arbeidsforhold
- Fysisk miljø
- Kjemisk miljø
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Risikovurdering
Det er viktig at du kjenner til og har en plan for hvilke risikofaktorer du utsettes for i opplæringsbedriften. En HMS-plan skal være med i den avsluttende fag- eller svenneprøven. Gode HMS-rutiner er en forutsetning for en lang og frisk yrkeskarriere.

Tegning_2.jpg. Foto/Photo

Tegning

Tegning

Du får tegneundervisning gjennom tverrfaglig og yrkesrettet opplæring:
- Skisser
- Arbeidstegning
- Projeksjonstegning
- Frihåndstegning
- Analytisk tegning
- Tegneprogram på data
Tegning skal utføres i fag- eller svenneprøven. Tegneundervisningen er felles for alle fagene, men det undervises også i hvert fag eller individuelt, da det er ulike tegnekrav i de forskjellige fagene.

Viking.jpg. Foto/Photo

Stilhistorie

Stilhistorie

Du får opplæring i stil- og tidsepoker ved:
- Fagrettet og individuell opplæring
- Å kartlegge stilhistorie i eget fag
- Museumsbesøk og studieturer
Til fag-/svenneprøven skal du kjenne til tradisjon og historie i eget fag. Stilhistorie gir inspirasjon til nye formuttrykk. Ved ide-og produktutvikling er det viktig å kjenne til stilhistorien.

Hvlejentene_Eilen_og_Lena.jpg. Foto/Photo

Materiallære

Materiallære

Du får opplæring og materialforståelse ved:
- Samarbeid mellom bedrift og lærlingskole
- Fagrettet opplæring
- Læring gjennom tverrfaglige samarbeidsprosjekter og workshops hvor det brukes ulike materialer og metoder.
Det meste av materiallære læres i bedriften gjennom praktiske arbeidsoppgaver, hvor materialer med ulike egenskaper brukes i produksjonen. Det er ulike krav til bearbeiding av materialer, og der det er behov deltar lærlinger på eksterne kurs eller utplasseres i andre bedrifter.

Tord-og-Bjrn---lrlingkollegaer.jpg. Foto/Photo

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kommunikasjon handler om å skape forståelse mellom språk og måten du kommuniserer på.
Ved å forstå sammenhengen mellom språk og adferd vil du lettere ha forståelse for de du omgås med.
Innen markedsføring vil du kunne kommunisere direkte, finne behov og tiltrekke deg drømmekunden din.

moodboard.jpg. Foto/Photo

Gründer

Gründer

Gründeropplæring handler om hvordan starte og drive egen bedrift ved:
- Å gjøre det du elsker, det du er god på og det du vil tjene penger på.
- Å bevisstgjøre dine egne verdier.
- Å realisere drømmer, visjoner og mål.
- Å bygge merkevare på ditt talent og ditt fagområde.
- Å bli kjent i markedet som eksperten i din nisje basert på din historie, din kunnskap, din kompetanse, dine utmerkelser som gjør at drømmekunden velger og gir sin lojalitet nettopp til deg.

Workshop-Follo.jpg. Foto/Photo

Nettverk

Nettverk

Din suksess økes betraktelig via nettverket ditt!
- Sett av tid!
- Skaff deg Powerfriends.
- Bygg et godt nettverk - et dynamisk team med motsetninger - proaktiv/reaktiv som tiltrekker hverandre.
- Øk kunderelasjonene dine gjennom nettverket.
- Erfaringsutveksling.
Som lærling hos oss får du et sosialt nettverk gjennom tverrfaglige samlinger, samarbeidsprosjekter og studieturer. Mange av våre tidligere lærlinger har gode relasjoner, samarbeider på tvers og deler faglig kompetanse.

Katrine-salmakerkurs.jpg. Foto/Photo

Workshops

Workshops

Vi arrangerer workshops i:
- Kreativt prosessarbeid fra idé til realisering.
- Lærlingene formidler og kurser hverandre i egne fag i ulike teknikker, metoder og materialer.
- Du får jobbe med idé- og produktutvikling - innovasjon og utvikle din skaperkraft ved bruk av kreativ tenking, impulser og ideer
- Visualisering
- Trender og verdier
- Ide- og prosessutvikling
- Analyse og vurderinger
- Planlegging og målsettinger

IMG_2815_2.jpg. Foto/Photo

Studieturer

Studieturer

Budapest er favorittturen til Europas største håndverksfestival og et tusentall av ekte tradisjonshåndverkere. I tillegg til å knytte kontakter på tvers av landegrenser med mestere i egne og andre fag, byr Budapest på et mangfold av stilhistorie, siden landet har vært under innflytelse av ulike kulturer opp gjennom historien. Desidert studieturer er NR.1 i nettverksbygging.

Trhås lærlinger sier:

Er du vår neste lærling?

 • (Foto/Photo)
  1/11
  (Bilde 1 av 11)
 • (Foto/Photo)
  2/11
  (Bilde 2 av 11)
 • (Foto/Photo)
  3/11
  (Bilde 3 av 11)
 • (Foto/Photo)
  4/11
  (Bilde 4 av 11)
 • (Foto/Photo)
  5/11
  (Bilde 5 av 11)
 • (Foto/Photo)
  6/11
  (Bilde 6 av 11)
 • (Foto/Photo)
  7/11
  (Bilde 7 av 11)
 • (Foto/Photo)
  8/11
  (Bilde 8 av 11)
 • (Foto/Photo)
  9/11
  (Bilde 9 av 11)
 • (Foto/Photo)
  10/11
  (Bilde 10 av 11)
 • (Foto/Photo)
  11/11
  (Bilde 11 av 11)