<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vil du ha en spennende utdannelse som tømrer innen bygningsvern?

MiA - Museene i Akershus søker lærling i tømrerfaget. Du vil få en enestående sjanse til å styrke dine kunnskaper og sikre deg unik innsikt og kompetanse innenfor tømrerfaget med vekt på tradisjonshåndverk og bygningsvern.

 • 1/1

Du har nå mulighet til å bli lærling i tømrerfaget

Gjennom Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter (TrHå), har du nå mulighet til å bli lærling i tømrerfaget med vekt på bygningsvern hos Akershus bygningsvernsenter (ABVS) i samarbeid med driftsavdelingen på Follo Museum i Frogn kommune. 

ABVS har ansvar for befaring og kurs i bygningsvern, mens driftsavdelingen ved Follo Museum utfører vedlikehold på museets antikvariske bygninger. Du vil få opplæring i et spennende miljø bestående av leder og tømmermester, 2 håndverkere og 3 håndverkskonsulenter. Opplæringen vil i hovedsak være på Follo Museum, men også i flere av MiA's museumsavdelinger rundt i Akershus fylke. Du vil være med på befaringer og delta på en kursrekke sammen med andre håndverkere innen bygningsvern i regi av ABVS.  

MiA ved Trhå opplæringskontor vil være din arbeidsgiver og har ansvar for å kvalitetssikre hele opplæringen din. Gjennom Trhå's lærlingskole vil du få tverrfaglig undervisning og en unik mulighet til å komme sammen med og bli kjent med lærlinger i andre tradisjonshåndverksfag.

Våre forventninger til deg som lærling:

 • Fortrinnsvis gjennomført og bestått Vg2 i byggteknikk
 • Være faglig engasjert og ha spesiell interesse for bygningsvern og tradisjonshåndverk
 • Ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Er omgjengelig, positiv, pålitelig, pliktoppfyllende og ha god ordenssans
 • Være fleksibel til å kunne arbeide på ulike steder i Akershus
 • Kunne delta på helgekurs og være fleksibel på arbeidstid
 • Delta på Trhå's obligatoriske lærlingskole 

Vi kan tilby:

 • God og allsidig opplæring med vekt på antikvariske bygninger
 • Spennende kurs gjennom Akershus bygningsvernsenter
 • God oppfølging i en spennende og samfunnsorientert kulturhistorisk virksomhet og et arbeidsmiljø med fokus på bevaring
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode og ordnede arbeidsforhold
 • Allsidig og spennende opplæringsprogram i Trhå's lærlingskole
 • Individuell og fagtilpasset opplæring, underveisvurderinger og veiledning i henhold til videregående opplæring gjennom Trhå opplæringskonto
 • Møte et spennende og allsidig miljø sammen med andre lærlinger i Tradisjonshåndverk og ulike håndverkere gjennom ABVS kurs og arrangementer
 • Avlønning etter gjeldende tariff som lærling i tømrerfaget


Oppstart: Høsten 2019
Varighet: 2 år

Søknadsfrist: senest 15. mars 2019

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til 
kristine.kandal-ilagsmoen@mia.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til: