<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Duodji

Duodji er samisk tradisjonell kunsthåndverk og husflid. Begrepet duodji uttrykkes på norsk som det å sløyde og produktet i sløyd.

I Duodji er det fem fag: Horn-, bein- og metallduodjifaget, Skinn- og pelsduodjifaget, Tekstilduodjifaget Treduodjifaget , Veve- og håndstrikkeduodjifaget. Du kan bli lærling enten i nordsamisk, sørsamisk duedtie eller lulesamisk duodje

Samisk kultur har en historie som startet mange tusen år før vår tidsregning. Duodji er en betegnelse for samisk sløyd, håndverk og kunsthåndverk. Tradisjonelt tilvirket samiske familier det meste av klær, redskaper og utstyr som trengtes i et nomadisk levesett. Materialene kommer fra rein og andre naturmaterialer i nærmiljøet, mens ullgarn, tøy og metaller blir kjøpt. Klær og sko blir sydd av reinskinn og med sener. Horn og bein blir brukt til ulike formål og av never, røtter og rikuler blir det laget oppbevaringskar. Bruksgjenstander er ofte dekorert med samiske symboler.

Det tilvirkes fortsatt tradisjonelle samiske produkter av duodjiutøvere (som klær, redskap og pyntegjenstander) av tekstil, skinn, tre, bein og metall. I tillegg lages det nyutviklede duodjiprodukter med basis i samisk kultur. Utøverne viderefører samiske tradisjoner ut fra form, mønstre og farger, noe som er viktige markører for samisk kultur. Duodji avspeiler regionale særtrekk og kan deles inn i nord-, lule- og sør-samisk duodji. Opplæringskontoret for reindrift og duodji får årlig støtte til lærlinger i duodjifagene og Duodjeinstituhtta får støtte til å utvikle duodjinæringen. Det kan brukes et duodjimerke for å vise at produktene er ekte duodji.

Utdanning: vg1 håndverk, design og produktutvikling eller vg1 TIP. Deretter vg2 duodji og to år i lærebedrift.

  •  (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: utdanning.no