<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tertitten kjører sommeren 2018

Vi kjører hver søndag fra 10. juni til 30. september.


Alle søndagene vi kjører i sommer har samme avgangstider; 11.00, 12.15, 13.30 og 14.45. 

Nytt av året er at vi kjører fra Sørumsand til Fossum, har et opphold på ca. 25 minutter på Fossum hvor det er kioskutsalg, for så å returnere til Sørumsand.

Billett- og stedsinformasjon finner du her.

Kiosk på Bingsfoss utgår grunnet logistikkutfordringer knyttet til kioskdriften og et stort behov for vedlikehold på Bingsfoss stasjon.