<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Lokomotiver og vogner på Urskog-Hølandsbanen

Hos Tertitten kan du oppleve mengder av historiske lokomotiver, arbeidsmaskiner, vogner og annet historisk jernbanemateriell. Vi har faktisk halvparten av alle damplokomotivene som er i drift i Norge!

  • 1/1
    Christian Wangeberg