<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tiltak relatert til koronavirus

MiA - Museene i Akershus følger utviklingen og løpende informasjon fra FHI, og iverksetter tiltak basert på en helhetsvurdering relatert til arrangementers karakter, størrelse og målgrupper.

Museene gjenåpner gradvis og forsiktig

Smittevernregler for besøkende:

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand får ikke besøke museene eller være på arbeid.

  • Ikke besøk butikk eller kafé hvis du er syk, i karantene eller isolasjon.
  • Vask eller desinfiser hender før og etter besøket.
  • Bruk papirlommetørkle eller albuekroken når du må hoste eller nyse.
  • Hold minst 1 meter avstand til andre gjester og ansatte.
  • Bruk kontaktløs betaling med kort eller mobil.
  • Unngå berøring av overflater og varer du ikke skal kjøpe, i den grad det er mulig.

MiA - Museene i Akershus fortsetter å følge myndighetenes føringer nøye. Dette innebærer at alle arrangementer er avlyst inntil 15. juni.

De enkelte museene vil etter påske vurdere en kontrollert åpning fra og med 1. mai. Følg med for oppdaterte åpningstider på mia.no, museenes nettsider og Facebooksider.

I tråd med pålegg og anbefalinger fra regjering og helsemyndigheter, vil alle MiAs publikumstilbud fortsatt være stengt fremover.

Inntil videre gjelder stengingen frem til og med 13. april. Ny vurdering gjøres i tråd med gjeldende føringer fra myndighetene på det tidspunkt.

Stengingen inkluderer både arrangementer, omvisninger, kafetilbud og utstillinger. 

Museenes utearealer er fortsatt åpne for publikum, men vi henstiller til å følge gjeldende føringer for smitteverntiltak. Alle museenes uteområder har informasjonsplaket hengt opp.

De aller fleste av MiAs ansatte har hjemmekontor, eller begrenset tilstedeværelse på avdelingene. Kontaktinformasjon finnes på avdelingenes nettsider og på vår felles kontaktside

Vi anser det som vårt ansvar å se dette som vårt bidrag i en folkehelsedugnad, i innsatsen for å bremse spredningen på kort sikt.

De tiltakene vi nå iverksetter vil gjelde frem til ny vurdering foretas den 25. mars, eller så snart det er endringer i det bildet vi opererer ut fra, sier direktør Cecilie Øien i MiA.

Vi kansellerer i første omgang alle våre publikumstilbud som er planlagt frem til 25. mars. Det inkluderer både arrangementer, kafetilbud og utstillinger.
Umiddelbart berører tiltaket dagens to aktiviteter, med åpen kafé under oppstarten av Reko-ring på Lørenskog museum (gjelder kun kafetilbidet – ikke selve Reko-ring salget), samt et foredrag av statsmeterolog Bente Marie Wahl på Fetsund Lenser. Betalte billetter vil refunderes.

Når det gjelder interne tiltak, vil vi nå løpende vurdere en innføring av hjemmekontortjeneste for ansatte, der det er relevant ut fra arbeidssituasjon og smittefare.