<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tiltak relatert til koronavirus

MiA - Museene i Akershus følger utviklingen og løpende informasjon fra FHI, og iverksetter tiltak basert på en helhetsvurdering relatert til arrangementers karakter, størrelse og målgrupper.

MiA følger opp de tiltak og råd Regjeringen og kommunene har gitt.

Våre museer vil holde åpent der det er mulig innenfor gjeldende smittevernregler, og vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta våre gjester. Se museets egne nett- og Facebooksider for detaljert informasjon om aktiviteter og åpningstider.

Nasjonale føringer for smittevern er nå opphevet, og våre museumstilbud er endelig helt åpnet.

Vi vil likevel gjøre vårt ytterste for å ivareta våre gjester, og også følge eventuelle kommunale smittevernregler.

Følg derfor med på museenes nettsider og sosiale mediekanaler.

MiA følger opp de tiltak og råd Regjeringen og kommunene har gitt.

Flere av våre museer vil gradvis åpne for servering og butikksalg fremover. Følg med på museenes egne nettsider og sosiale medier.

MiA følger opp de tiltak og råd Regjeringen og kommunene har gitt.

Flere av våre innendørs utstillinger vil derfor være stengt inntil videre.

Se åpningstider og informasjon på museenes Instagramprofiler, Facebook- og nettsider.

Der det er mulig å overholde gjeldende smittevernregler, vil museenes kafeer og butikker være åpne. Vi minner om at flere av våre museer også har mulighet for å handle online. 

MiA følger opp de tiltak og råd Regjeringen og kommunene har gitt for å begrense bevegelsen av mennesker i regionen vår.

Våre innendørs utstillinger vil derfor være stengt inntil videre.

Der det er mulig å overholde gjeldende smittevernregler, vil museenes kafeer og butikker være åpne. Se museets egne nett- og Facebooksider for detaljert informasjon.

Vi minner om at flere av våre museer også har mulighet for å handle online. Se informasjon på museenes Facebooksider, Instagramprofiler og nettsider.

MiA følger opp de tiltak og råd Regjeringen og kommunene har gitt for å begrense bevegelsen av mennesker i regionen vår. Med museer i en rekke kommuner er det nødvendig å ha en tydelig og forutsigbar tilnærming til koronatiltak på tvers av virksomheten. På den måten følger vi helseministerens signaler om at kommunene rundt Oslo bør legge seg på samme linje, for at tiltakene skal ha størst mulig effekt.

Våre innendørs utstillinger vil derfor være stengt til 14. desember.

Der det er mulig å overholde gjeldende smittevernregler, vil museenes kafeer (takeaway) og butikker være åpne.Se museets egne nett- og Facebooksider for detaljert informasjon.

Vi minner om at flere av våre museer også har mulighet for å handle online. Se informasjon på museenes Facebooksider, Instagramprofiler og nettsider.

Med museer i en rekke kommuner er det nødvendig for MiA å ha en tydelig og forutsigbar tilnærming til koronatiltak på tvers av virksomheten. På den måten følger vi også helseministerens signaler om i bidra til størst mulig effekt av tiltakene i- og omkring Oslo. 

MiA stenger derfor alle innendørs publikumsaktiviteter ved våre arenaer ut november måned. Målet er nå først og fremst å trygge vårt publikum og våre ansatte. Vi kommer tilbake med en ny vurdering innen månedsskiftet. Vårt mål er at de nasjonale og lokale smitteverntiltak som nå settes inn vil gi oss muligheten til å åpne noen arenaer for publikum i desember. Akkurat som vi tar en aktiv samfunnsrolle ved å lukke nå, skal vi bidra til å holde åpent så snart vi kan når vi vurderer det som forsvarlig.

Følg med på det enkelte museums nett- og Facebooksider for detaljer omkring utendørs tilbud og øvrige detaljer.

Våre museer er igjen pålagt å stenge på grunn av COVID-19. 

Enkelte av museenes kafeer og butikker har dog tilrettelagte tilbud. Følg med på det enkelte museum sine Facebook- og nettsider, for løpende oppdatert informasjon.

Smittevern for besøkende:

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand får ikke besøke museene eller være på arbeid.

 • Ikke besøk butikk eller kafé hvis du er syk, i karantene eller isolasjon.
 • Vask eller desinfiser hender før og etter besøket.
 • Bruk papirlommetørkle eller albuekroken når du må hoste eller nyse.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre gjester og ansatte.
 • Bruk kontaktløs betaling med kort eller mobil.
 • Unngå berøring av overflater og varer du ikke skal kjøpe, i den grad det er mulig.
 • MiA - Museene i Akershus fortsetter å følge myndighetenes føringer nøye. Dette innebærer at alle arrangementer er avlyst inntil 15. juni.

  De enkelte museene vil etter påske vurdere en kontrollert åpning fra og med 1. mai. Følg med for oppdaterte åpningstider på mia.no, museenes nettsider og Facebooksider.

  I tråd med pålegg og anbefalinger fra regjering og helsemyndigheter, vil alle MiAs publikumstilbud fortsatt være stengt fremover.

  Inntil videre gjelder stengingen frem til og med 13. april. Ny vurdering gjøres i tråd med gjeldende føringer fra myndighetene på det tidspunkt.

  Stengingen inkluderer både arrangementer, omvisninger, kafetilbud og utstillinger. 

  Museenes utearealer er fortsatt åpne for publikum, men vi henstiller til å følge gjeldende føringer for smitteverntiltak. Alle museenes uteområder har informasjonsplaket hengt opp.

  De aller fleste av MiAs ansatte har hjemmekontor, eller begrenset tilstedeværelse på avdelingene. Kontaktinformasjon finnes på avdelingenes nettsider og på vår felles kontaktside

  Vi anser det som vårt ansvar å se dette som vårt bidrag i en folkehelsedugnad, i innsatsen for å bremse spredningen på kort sikt.

  De tiltakene vi nå iverksetter vil gjelde frem til ny vurdering foretas den 25. mars, eller så snart det er endringer i det bildet vi opererer ut fra, sier direktør Cecilie Øien i MiA.

  Vi kansellerer i første omgang alle våre publikumstilbud som er planlagt frem til 25. mars. Det inkluderer både arrangementer, kafetilbud og utstillinger.
  Umiddelbart berører tiltaket dagens to aktiviteter, med åpen kafé under oppstarten av Reko-ring på Lørenskog museum (gjelder kun kafetilbidet – ikke selve Reko-ring salget), samt et foredrag av statsmeterolog Bente Marie Wahl på Fetsund Lenser. Betalte billetter vil refunderes.

  Når det gjelder interne tiltak, vil vi nå løpende vurdere en innføring av hjemmekontortjeneste for ansatte, der det er relevant ut fra arbeidssituasjon og smittefare.