<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Viking på Raumarrike

Ved Nitsund ved Nitelva, nedenfor Hellerudsletta, sto det i 1022 et historisk slag, som Snorre skriver om i sine sagaer. Det var nemlig akkurat her Olav den hellige banket de gudløse raumerne til «bot og bedring», slik Snorre beskriver det, for snart tusen år siden. Raumerne gikk straks til kamp, de var lei pålagte skatter, men de klarte ikke å drive kongshæren bort.

I vår historie møter vi raumerne som gjør seg klar til kamp. Utstyrt med skjold og sverd av tre øver de seg på skjoldmur og angrep. Dette handler om samhold og samarbeid. De går også til volven som spår deres skjebne, skjebnen som spinnes av de norrøne gudene.

Opplegget passer til alle aldre. Tilpasning gjøres til den enkelte gruppen.