<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Søndagskafé og omvisning i drengestua

Søndag 2. august blir det omvisning i Drengestua kl 13. Temaet er kjønn og arbeid i bondesamfunnet. Omviser for dagen er Eivind Breilid.

Museets historie begynner med Drengestua. Denne ble museum allerede i 1937, og siden den gang har fler og fler bygninger blitt innlemmet i museumsdriften. Drengestua inneholder flere bruksgjenstander ifra bygda, etter et opprop til Skedsmos innbyggere fra ordfører Larsen. Han skrev: ”Når Skedsmo herred med sine rike historiske tradisjoner hittil ikke har hatt noe bygdemuseum til å ta vare på den gamle arv, er vel adskillig gått tapt. Museumsstyret har dog det håp, at det ennu er endel igjen rundt omkring.”

Bli med på en omvisning i Drengestua og la deg tas med tilbake i tid. Omvisning koster 60kr.