<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Søndagskafé og møte med fattiggårdsbestyrerinnen

Søndag 5. juli kl. 13 holder vi omvisning i utstillingen om fattiggården. Møt fattiggårdsbestyrerinnen i Juliane Husvik Sukkestads skikkelse og hør hvordan hverdagen kunne arte seg.

Huseby gård har vært prestegård i mange hundre år, men da det siste presteparet bygget nytt og flyttet i 1889, så kjøpte kommunen gården og gjorde det om til fattiggård. Slik ble det drevet fram til 1924.