<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Søndagskafé og gammeldags skoletime

Har du lyst til å kjenne på hvordan det var å gå på skole for 100 år siden? Bli med på søndagens skoleundervisning.

Med tavle og kritt i hand vil barna få kjenne på hvordan undervisningen var for 100 år siden. Ikke bare utstyret var annerledes, men også undervisningen. Bli med og lær! Opplegget koster 30 kr for barna og 60 kr for voksne.