<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Raviner - et verneverdig og truet landskap

Sverre Solberg, utgiveren av boken "Ravinene – Østlandets jungel" og Per-Martin Aarseth fra Skeidismogruppen vil legge til rette for en informativ stund med både bilder og rekognisering av Husebyravinen.

Husebyravinen

I Husebyravinen ønsker vi å få til en skånsom rydding for å gjenskape et tidligere beiteområde ved Huseby gård. Disse bildene er tatt av Per-Martin Aarseth i februar 2020. Vi ser det trengs en god del opprydding. Nå på våren er det hekketid for flere fuglearter her, så slikt type arbeid må gjøres først til høsten.

  • 1/2
  • 2/2

Bli med på en lærerik temalunsj med mulighet for å melde seg på lokal dugnad.  Vi lover en spennnde presentasjon med både bilder og fuglekvitter før ekskursjon i Husebyravinen.

Inngang kr 100 inkl. servering: grønn suppe med rundstykke og kringle til kaffen.

Vi tar både Vipps og kort. Velkommen!