<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kulturminnedagene

Velkommen til årets kulturminnedager på bygdemuseet. Hovedarrangementet blir 22. september, men det vil også skje andre ting i løpet av uka.

Huseby gårds venner og Skedsmo historielag ønsker små og store velkommen til et innblikk i hvordan livet var i Skedsmo i tidligere tider.

Tema for årets nasjonale kulturminnedager er «Fremtidens kulturarv». På Skedsmo bygdemuseum arrangeres en hel uke hvor vi trekker fram ulike sider ved stedets lange historie – fra istid, vikingtid så vel som nyere tid som bakgrunn for at et stort område mellom Huseby gård og Skedsmo kirke i år er blitt omregulert til hensynssone for ikke bare vern av kulturminner, men også for bevaring av kulturmiljø og naturmiljø/landskap.

Program for søndag 22.9.2019

Kl 11.00: Velkommen, lurspill v/Jan Bakke

Kl 11.30: En liten historie på museumstunet om «Høna og egget»

Kl 12.00: Film i museets storstue om Oppstadvev

Kl 12.30: Utdrag av vikingspelet «Før slaget del 2: Ragne»

Kl 13.00: «Eventyrlig» - fortellinger for de minste i Sagmesterboligen

Hele dagen blir det mye å se og gjøre på Smiejordet:

 • Vikingmarked med salg av diverse produkter
 • Arkeologiske utgravinger for barn, 3 ganger
 • Skyte med pil og bue for voksne og barn
 • Demonstrasjon av plantefarging og spinning av garn på rokk
 • Plantekasser med urkorn (emmer), lin og gamle urter
 • Kokegroper og kart over arkeologiske funn på Husebyjordet fra 2011

Benytt anledningen til å se utstillingen om oppvekst i Skedsmo på 1950-60 tallet i det tidligere grisehuset og ta en titt inn i Sagmesterboligen som ble flyttet til museet fra Strømmen i 1976.

I kafeen utenfor museets hovedbygning selges havrevafler, kaker, is, kaffe, te og saft fra kl 11, fra ca kl 13 dessuten lammelår fra kokegrop med potetsalat og rundstykker av urkorn.
Program for hele kulturminneuka på Huseby:

Mandag 16. september 2019 kl. 19:00
"Hvitekrist. Om Olav Haraldsson og hans tid", foredrag av Tore Skeie

Onsdag 18. september 2019 kl. 19:00
"Fra istid til vikingtid på Skeidismoen", bildekåseri ved Lene Skovholt

Fredag 20. september 2019 kl.19:00
Premiere på vikingspelet "Før slaget, del 2: Ragne"

Lørdag 21. september 2019 kl. 11:00–21:00
Vikingmarked på Smiejordet

Lørdag 21. september 2019 kl. 15.00 og kl.19:00
Vikingspelet "Før slaget, del 2: Ragne"

Søndag 22. september 2019 kl. 11:00–15:00
Kulturminnedag på Huseby gård

Søndag 22. september 2019 kl.15:00
Vikingspelet "Før slaget, del 2: Ragne"

Velkommen til museet!

 • Fra fjorårets vikingspel "Før slaget - Torgrims drøm". I år vises neste del "Før slaget - Ragne"
  1/1
  Fra fjorårets vikingspel "Før slaget - Torgrims drøm". I år vises neste del "Før slaget - Ragne"