<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

"Før slaget - Ragne"

Del to i serien av spel som spilles på Huseby hvert år fram mot Olav den hellige-jubileet i 2022.
Spilles fredag 20. september kl. 19.00, lørdag 21. september kl. 15.00 og 19.00, og søndag 22. september kl. 15.00.

Det er Husebyspelene som setter opp forestillingen på Skedsmo bygdemuseum. Skuespillerne er hentet fra Huseby familieteater og Bygdetruppen teater, og tekst og musikk er ved Turid Lisbeth Nygård. Yddir vikinglag bidrar også.

BIlletter kjøpes på stedet eller på tikkio.com, og koster kr. 200 for voksne og kr. 100 for barn.