<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fra istid til vikingtid på Skeidismoen

Onsdag 18. september kl. 19.00, som del av Kulturminneuka, vil Lene Skovholt vise bilder og fortelle om den gamle Skeidismoen.

Bakgrunn: På siste kommunestyremøte før sommerferien vedtok politikerne i Skedsmo en ny kommuneplan for Skedsmo fram til 2030. I denne fikk Skedsmo historielag sammen med flere andre ildsjeler i Skeidismo-gruppen oppfylt sitt ønske om at den gamle Skeidismoen skulle bevares mot fremtidig nedbygging!

​Den rosa linjen på kartet omfatter området mellom Huseby gård og Skedsmo kirke hvor det nå er blitt tre typer hensynsoner for henholdsvis vern av kulturminner, bevaring av kulturmiljø og bevaring av naturmiljø og landskap.

Lene Skovholt medlem av Skeidismogruppen og tidligere leder av Fortidsminneforeningens avdeling på Romerike.

Entré kr. 100,- inkludert enkel servering. Vi tar kontanter, Vipps og kort.

Arrangører: Skedsmo historielag og Huseby gårds venner i samarbeid med Skedsmo bygdemuseum.