<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Samlinger og kompetanse

MiA har flere avdelinger som ivaretar museenes samlinger, private og offentlige bygninger samt gammelt håndverk. 

Kompetansesentre