<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
RS5380_alt_stor_jpg_sRGB_skjerm_1080p.jpg

Samlinger og kompetanse

MiA har flere avdelinger med ulike spesialtfelt som ivaretar museenes samlinger, private og offentlige bygninger samt gammelt håndverk. 

Kompetansesentre