<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Samlinger og kompetanse

Museenes samlinger er krevende å ta vare på. Det samme gjelder bygninger som er eiet både av private og det offentlige. Å ta vare på gamle håndverk er også en viktig oppgave. Museene i Akershus har derfor flere avdelinger med hver sine spesialfelt.

Kompetansesentre