<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Uranienborgs venner

Uranienborgs venner ble opprettet i 2022, og har som formål å bidra til å bevare og utvikle Roald Amundsens hjem.

Vennene arbeider tett med museet for å styrke, skape og ivareta Roald Amundsens hjem og museets arbeid.

Venneforeningen skal være en viktig lokal støttespiller for museet, og vennene bestemmer selv i hvilken grad de deltar i arrangementer, dugnader og andre aktiviteter.

Henvendelser til Uranienborgs venner kan rettes på e-post: Uranienborgsvenner@gmail.com

Vi oppfordrer medlemmer til å følge Uranienborgs venner på Facebook

  •  (Foto/Photo)
    1/1