<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi søker:

Prosjektleder for traineeprogram

MiA - Museene i Akershus er fylkets største gruppering av museer, med en samling av 20 museer, 34 besøkssteder og to kompetansesentre. Administrasjonen ligger på Strømmen. MiA er Akershus fylkes største kulturinstitusjon. Vår visjon er at vi skal stå for opplevelser som gi mening.

MiA etablerer nå et program som skal bidra til inkluderende arbeidsliv, og ivareta et behov for kompetanse innen bygningsvern, tradisjonshåndverk, tradisjonsmat, historiske hager og museumsbaner.

Vi søker en prosjektleder som skal stå i spissen for prosjektet og som brenner for å få unge mennesker opp og frem gjennom alternativ yrkesopplæring. Dette er en 100 % stilling i et 2-årig engasjement, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Forankre programmet internt i MiA
 • Kontakt med samarbeidspartnere for finansiering av pilot og program
 • Kontakt med samarbeidspartnere for rekruttering og oppfølging av kandidater til programmet
 • Etablere og følge opp et mentornettverk
 • Ansvar for opplærings- og oppfølgingsplaner

Vi søker deg som:

 • Skaper resultater og har stor gjennomføringsevne
 • Er nysgjerrig på mennesker
 • Er en brobygger og motivator
 • Har et brennende engasjement for inkludering, mangfold, jobbskaping og kompetanseutvikling
 • Liker å jobbe i team og er en god organisator
 • Er en god nettverksbygger
 • Har minimum bachelorgrad eller annen, relevant utdanning
 • Har relevant kompetanse
 • Kommuniserer godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Har erfaring med mangfoldsarbeid

Stillingen rapporterer til direktør for MiA. Personlig egnethet er en forutsetning.

Vi tilbyr:

 • KLP pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Meget godt arbeidsmiljø

MiA verdsetter mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner:

Send kortfattet søknad med CV til rekruttering@mia.no innen 06.08.2019. Merk e-posten «Prosjektleder for traineeprogram».