<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi søker: Prosjektleder Grinimuseet, vikariat

Vil du lede utviklingen av et nytt og spennende museum?

MiA - Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentre. Administrasjonen ligger på Strømmen. Arbeidssted vil være Strømmen og Grini. 

MiA - Museene i Akershus fikk ansvaret for Grinimuseet i 2016. Museet ligger på Ila i Bærum, der Grini fangeleir lå under krigen. Siden 2018 har en prosjektgruppe arbeidet med utviklingen av kunnskapsgrunnlag og utstillinger i en gjenreist fangebrakke («Grinibrakka»). Museet skal formidle betydningen Grini fangeleir har i norsk krigs- og samfunnshistorie, og hvordan de politiske og menneskelige forholdene i leiren er relevante også i dag. 

Museet har kun sporadiske åpningstider i prosjektfasen, som har sluttdato juni 2021. Formidlingstilbudet utvikles gradvis, med lansering av neste trinn våren 2020. Prosjektet omfatter også utviklingen av et digitalt formidlingstilbud i VR/3D. I tillegg skal området rundt brakka med ytterligere én bygning inkluderes i prosjektet. 

Prosjektets arbeidsgruppe på fire personer har lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet. Vi søker nå en dyktig prosjektleder som kan videreføre utviklingen av det nye museet mens vår nåværende prosjektleder er i permisjon. Stillingen er et vikariat i ett år fra 1.2.2020 eller så tidlig som mulig. Prosjektlederen får ansvar for prosjektet som helhet, med hovedvekt på utstillingene i Grinibrakka. Prosjektleder rapporterer til avdelingsdirektør for MiAs museumsklynge vest. 

Arbeidsoppgaver 

 • Opprettholde framdrift og kvalitet i prosjektet 
 • Budsjettoppfølging i samarbeid med avdelingsdirektør  
 • Utarbeide og følge opp kontrakter og leverandører 
 • Forestå kontakt og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere 
 • Koordinere aktiviteter og leveranser i prosjektet 
 • Formidle Grinimuseets visjoner og tematikk internt og eksternt 
 • Driftsoppgaver som stedsansvarlig for Grinimuseet 

Kvalifikasjoner 

 • Relevant historiefaglig/samfunnsfaglig utdanning på høyere nivå 
 • Dokumenterbar prosjektlederkompetanse og erfaring 
 • Erfaring med utstillingsproduksjon eller tilsvarende 
 • Evne til å samarbeide med og håndtere ulike interne og eksterne interessenter i prosjektet 

Egenskaper 

 • Høy gjennomføringsevne 
 • Strukturert, nøyaktig og pålitelig 
 • Tillitvekkende og lett å samarbeide med 
 • Trives med å håndtere flere oppgaver samtidig; basale som komplekse 
 • Tydelige og gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig  
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt 

Vi tilbyr 

 • Stillingsbrøk 100 % 
 • En spennende oppgave i et museum under oppbygging 
 • Utfordringer i et travelt, engasjert og variert fagmiljø 
 • Medlemskap i KLP 
 • Lønn etter avtale 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes 

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Per Olav Torgnesskar:  98 65 68 65 / per.olav.torgnesskar@mia.no 

Kortfattet søknad med CV og referanser sendes på e-post til rekruttering@mia.no

Søknadsfrist 09.12.2019