<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fortellingen om Amundsens sibirske barn

Samtale med Espen Ytreberg, forfatter av Kapp Hjertestein.

  •  (Foto/Photo)

I 1922 returnerte Roald Amundsen til Norge etter skuffende år fastfrosset i isen på Maud-ekspedisjonen. Den barnløse polfareren kom imidlertid ikke hjem til Oslofjorden alene. Tilbake på Svartskog gikk Amundsen inn i en ny rolle som pleiefar for to barn fra Sibir. De to var Nita Kakot og Camilla Carpendale.

Hvordan ble det nye livet til Nita og Camilla i Norge?

Vi ønsker velkommen til samtale med medieviter og forfatter Espen Ytreberg, som har skrevet om Kapp Hjertesteinom Roald, Nita og Camilla. I boken undersøker Ytreberg hva som var grunnen til at Amundsens tok med seg barna. Han prøver også å finne ut hvordan denne forflytningen opplevdes for de to barna, og hvordan det gikk med dem videre i livet. 

Hva slags relasjon fikk Roald Amundsen til disse to jentene som ble det nærmeste han kom å ha egne barn? Og hvorfor sendte han dem fra seg igjen? 

Smittevern


Vi følger gjeldende råd og anbefalinger, og ber publikum om å

  • bruke munnbind
  • holde minst 1 meters avstand 
  • sitte på tilviste seter

Det blir et begrenset antall plasser så det kan være lurt å kjøpe billetter på forhånd. 

Arrangementet blir også strømmet digitalt. Link kommer!