<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2043410902496899&ev=PageView &noscript=1"/>

Linge-jubileet

Vi markerer at det er hundre år siden båtkonstruktør Jan Herman Linge ble født gjennom hele året.

Program

8. september  - utsatt på ubestemt tid

Linge NÅ

Debattmøte om hva vi kan ta med oss fra arven etter Linge, og hvordan vi kan tenke bærekraft og innovasjon for fremtidens båter

27. oktober kl. 19.00

Fortellinger om Nasty

Foredrag om Linges missiltorpedobåt Nastys rolle i Vietnamkrigen ved Jan Tore Nilsen


Det kan komme endringer i programmet. 

Lingejubileet  er støttet av Asker kommune, Eckbos legat, Bergesenstiftelsen og Oslofjordmuseets venner.

https://mia.no/oslofjordmuseet/linge-na