Hopp til hovedinnhold

Fjordrednings-konferansen 2023

Kursendring for Oslofjorden?

Med den årlige Fjordredningskonferansen ønsker vi å bidra til at arbeidet med å redde Oslofjorden er på rett kurs og har god fremdrift.


Alle vet at Oslofjorden sliter, men hvordan kan vi gå fra ord til handling? 


Under den andre utgaven av Fjordredningskonferansen 7. juni 2023, samler vi kunnskap, forvaltning og politikk for å finne løsninger som kan redde Oslofjorden. 

EUs avløpsdirektiv og den ferske Montreal-avtalen stiller strengere krav til utslipp og naturvern. Hva er de nye kravene, og vil de løse Oslofjordens behov?

Alle hav henger sammen. Det gir derfor ingen mening at vi i Norge snakker om at vi skal redde havene, dersom vi lar våre egne, nære kystområder dø. 

Vi kan ikke bare vurdere utslippene lokalt, men må også se på hvordan de spres og påvirker hele fjorden. Er den helhetlige redningsplanen for Oslofjorden forpliktende nok? Har vi kunnskapen, modellene, virkemidlene, og ikke minst, pengene?

På konferansen vil vi invitere til kunnskapsdeling og debatt. Det er stort politisk engasjement rundt Oslofjorden, og dette vil vi løfte fram!

Hold av datoen, begrenset antall plasser! Påmelding fra 1. mai. 

Program 2023

Konferansen starter kl. 9 og avsluttes ca. kl. 16.00. Registrering fra kl. 8.30.

Konferansier: Ruth Astrid Sæter

Åpning ved Lene Conradi

Krav, mål og status kunnskapsgrunnlag   

 • Livet i Oslofjorden før eutrofieringen. Per Olav Torgnesskar, Oslofjordmuseet
 • Slik kunne Oslofjorden ha vært. Pia Ve Dahlen, marinbiolog, Lei en biolog
 • Hvordan står det til med Oslofjorden – stabilt sideleie eller blir forholdene verre? Louise Valestrand, NIVA
 • Hvordan går gjennomføringen av tiltaksplanen? Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
 • Hvordan har det gått med torskefredingen. Even Moland, Havforskningsinstituttet

Debatt: Er vi på rett kurs for å redde Oslofjorden?

Espen Barth Eide, klima- og miljøminister

Sandra Borch, landbruks- og matminister

Ola Elvestuen, Venstre

Nikolai Astrup, Høyre

Sirin Stav, MDG

Hva må til, og hvordan kan vi redde Oslofjorden?

 • Veas’ erfaring og status siden sist. Kirsti G. Berg, Veas
 • Hva er fjordens tåleevne – hvordan sette kunnskapsbaserte mål og krav? Henrik Fjørtoft, DHI
 • Oslofjorden er i dårlig forfatning, og landbruket tar sitt ansvar med målretta tiltak som gir effekt. Ole-Kristian Bergerud, Norges Bondelag

Organisering – til hinder eller støtte?

 • Er den norske styringsmodellen Oslofjordens problem? Espen Søilen, Oslofjorden Friluftsråd
 • Mer samarbeid på tvers av bransjer og kommuner gir bedre resultater. Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
 • Drammen, Lier og Asker vil samarbeide om renseløsning. Per Øystein Funderud, Asker kommune

Sofaprat «Hva nå? – Veien videre»

Gunhild Dalaker Tuseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Jon Lasse Bratli, fagdirektør, MD.

Truls Inderberg, direktør Vann, Norconsult

Pia Ve Dahlen, marinbiolog, Lei en biolog

Jon Sannes Andersen, ordfører Færder kommune