<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Utstilling: Å plaske i plast

En europeisk vandreutstilling om marin forsøpling.
Marlisco-utstillingen vises i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd.

  •  (Foto/Photo)

Plastforsøpling i havet er et tema som får stadig mer oppmerksomhet. Forbruket av plast øker stadig over hele verden, og dessverre havner mye i havet. Langtidskonsekvensene dette har for maritime økosystemer og oss mennesker er enda ikke klart.

Det europeiske prosjektet MARLISCO ble dannet blant annet for å øke bevisstheten og fremme medansvar rundt denne problematikken. I denne sammenheng er det produsert en vandreutstilling som er blitt vist i hele Europa. 

Etter at prosjektet ble avsluttet fikk Oslofjordens Friluftsråd MARLISCO-utstillingen i gave, med ønske om å gi den et nytt liv i Norge. Denne høsten viser vi den på Oslofjordmuseet i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, Røyken kulturskole og Pippip ferner.

Samarbeidspartnere

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2