<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2043410902496899&ev=PageView &noscript=1"/>

Linge-jubileet

I 2022 er det 100 år siden den internasjonalt anerkjente båtkonstruktøren Jan Herman Linge ble født.

  • Jan Herman Linge framfor Soling nr. 1 som er i museets samling. Foto: Knut Bjerke/Budstikka (Foto/Photo)
    1/2
    Jan Herman Linge framfor Soling nr. 1 som er i museets samling. Foto: Knut Bjerke/Budstikka


Jan Herman Linge (1922-2007) har satt sine spor som konstruktør av en rekke populære fritidsbåter. Han er kjent for seilbåter som Soling og Yngling og motorbåter som Wesling og Windy. 

Oslofjordmuseet vil bruke jubileumsåret til å ta med Jan Herman Linge inn i fremtiden med utgangspunkt i ordene gjenbruk, innovasjon og bærekraft.

​Utstillinger ute og inne

Vi viser et flott utvalg av både seil- og motorbåter konstruert av Linge i vår museumshavn i sommer. Båtene er i privateie og har fått båtplass hos oss i sommer. Denne utstillingen tematisere også  gjenbruk gjennom å vise hvordan eldre båter kan bli tatt vare på og fremdeles bli brukt på fjorden. Vi arrangere også et kurs i oppussing av plastbåter for ungdom. 

Linges største internasjonale suksess knytter seg til seilbåten Soling som ble lansert i 1965. Båten fikk stor oppmerksomhet og ble i 1972 olympisk klasse. I museets utstillingshall vil Soling nr. 1, som har vært Linges egen båt, være et midtpunkt. Denne utstillingen brukes som springbrett for dialog om innovasjon og bærekraft innen båtkonstruksjon.


Linge-jubileet er støttet av Asker kommune, Eckbos legat, Bergesenstiftelsen og Oslofjordmuseets venner.