<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Informasjonsmøte om overgang til miljøvennlig båttrafikk på Oslofjorden

Overgangen til miljøvennlig båttrafikk i Oslofjorden bør framskyndes, og trafikktilbudet økes. I Vollen samarbeider nå alle foreninger og næringsliv om informasjonsmøte 13. februar i Oslofjordmuseet.

  • 1/1

Vollenbåten drives i dag med to båter som kjører tre morgenruter og tre ettermiddagsruter. Dette betjenes nå med to dieseldrevne båter som forurenser som 54 busser! Vi mener moderne miljøvennlige hurtigbåter må inn i trafikken snarest mulig, teknologien er klar, båter kan leveres om et år. 

De tre kommunene Asker, Røyken og Hurum har bevilget 75 mill for å komme i gang, først og fremst med tanke på infrastrukturen på land. Investeringer og drift av båtene styres av Oslo og Akershus fylkeskommune. Men spørsmålene rundt start og gjennomføring av prosjektet er mange!


Paneldebatt

En rekke politikere og andre sentrale personer vil delta på møtet, og det blir satt sammen et panel som kan gi svar på en rekke spørsmål som mange nå sitter med: Om fylkeskommunens tempoplan (når vil dette komme i gang)? I hvilket omfang? (Vi ønsker utvidelse av rutetilbudet!) Hvilken teknologi skal velges? (Finnes det flere mulige løsninger?)

Møtet starter med et tilbakeblikk i historielagets regi: «Asker, Røken og Hurums Damskibselskab» som ble stiftet i 1892 og holdt det gående til 1952.

Møtet er et samarbeidsprosjekt mellom Vollen Historielag, Vollen Vel, Vollen Nærmiljøsentral, Oslofjordmuseet, Oslofjordmuseets Venner, Vollen Marina og næringslivet forøvrig.

Møtet starter kl. 18.30 i Oslofjordmuseet - dørene åpner kl. 18.00.

Utstillingene i Oslofjordmuseet holder åpent fra klokken 18.00. Gratis adgang.

"Regjeringa skal legge fram ein handlingsplan for grøn skipsfart før påske, der også ferjer og skyssbåtar blir omtala. – Det er ei målsetjing å elektrifisere heile ferjesektoren innan 2025, seier Hamar, og meiner dette er realistisk." Les hele artikkelen: