<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2043410902496899&ev=PageView &noscript=1"/>

Er Oslofjorden virkelig død?

Frokostmøte om hvordan det egentlig går med livet i fjorden.

  • Gutt som plukker plastkrabbe ut av fiskegardn (Foto/Photo)
    1/3
    Rina Myrvang /MiA

Det har nesten blitt et munnhell at Oslofjorden er død, men det er ikke mangel på liv. 

Stillehavsøstersen stortrives og det gjør også den noe litt ubestemmelige lurven, som er samlebetegnelsen på kortlevde, opportunistiske trådalger. Hummeren er rødlista, men kanskje har du fått teinene fulle i høst? 

Fisken er borte sies det, men den flotte delfinflokken som besøkte fjorden i sommer må da ha funnet mat? Den nye penselkrabben finnes stadig nye steder, og vi har til og med en og annen hvalross.

Vi vil se nærmere på hvordan livet i Oslofjorden har utviklet seg historisk, hva vi mister når det biologiske mangfoldet blir mindre og hvorfor fjorden kan stå ved randen av en økologisk kollaps selv om den ikke er død.

Om dem som kommer

Hartvig Christie har forsket på hele vår langstrakte kyst i 40 år blant annet hos Norsk institutt for vannforskning - NIVA. Han er nå pensjonist, men jobber fortsatt for fullt med undersøkelser fra Oslofjorden til Finnmarkskysten. 

Thrond O. Haugen er professor innen fiskeøkologi og forvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Han har bodd ved Oslofjorden hele livet sitt og fjorden har hatt en sentral plass i livet hans både som ivrig fritidsfisker og i hans forskningsaktivitet på særlig fiskesamfunnene i fjorden og i de tilstøtende vassdragene.

Henning Røed er forfatter og marinbiolog hos Oslofjordens Friluftsråd, og har jobbet i over 30 år med marine spørsmål. Han har gitt ut flere bøker for både barn og voksne,  blant annet "Blekksprut - en kjærlighetshistorie", "Et hav av muligheter: hva skal vi leve av etter oljen?", "Fiskehistorier: hvem skal eie havet?"

Inngang kr 90 inkl. inngang til museet, kaffe og noe attåt. 


Medarrangør: Oslofjordens Frilufstråd