<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Barnerekka: Blekkulf-dag

Hvordan holder vi fjorden ren?

I dag handler det om hvem Blekkulf er og hvordan du kan hjelpe ham å holde fjorden ren så det er godt for både deg og alle som lever i fjorden. Vi tegner og maler store og små sjøvesener! 

Du deltar med løst museumsbillett.

Mer om barnerekka her.