<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Søndagsåpent på Funnefoss industriarbeidermuseum

Legg søndagsturen innom museet i sommer!

Oppaker sanitet åpner Funnefoss industriarbeidermuseum med kaffe og vaffelsalg fem søndager i sommer

Alle hus er åpne for besøkende.

Vil du vite mer? Les om museet og historien her.