<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kart og veibeskrivelse

Nes samlinger

Stein skole, Nes kirkeruin, Funnefoss industriarbeidermuseum, Arbeidersmåbruket Furuseth og Auli mølle.