<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Museumstjenesten

Stengte spisesteder og puber

Serveringssteder fikk strenge restriksjoner av myndighetene i mars 2020. Mange valgte å stenge fordi kundegrunnlaget sviktet. Andre holdt åpent med få kunder. 

Stengte og nesten tomme spisesteder og skjenkesteder

Vinterbro, Ås, Lillestrøm og Strømmen

Foto: Ulf Palm og Thore Bakk

Se mer