<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Om oss

Museumsfabrikken holder til på Strømmen i Skedsmo gamle Rådhus. Her tilbyr vi undervisningsopplegg, workshops og ulike arrangementer gjennom hele året. Temaene er Strømmens historie, industrihistorie og kulturelt mangfold.

Vi henvender oss mot skoleelever, introduksjonsklasser gjennom Voksenopplæringen, og vi har et eget seniortilbud. Det finnes mange fortider og mange historier som viser variasjon, mangfold og motsetninger. MiA ønsker å bidra til forståing og respekt blant folk med ulik bakgrunn.

Museumsfabrikken deler lokaler med MiAs hovedkontor, med administrasjon, konservatortjeneste, fotoavdeling samt kontorer for enkelte museumsavdelinger. Fylkets sentrale fotosamling med eldre og nyere fotografier finner du også her.