<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Den kulturelle skolesekken - Pilot for Lillestrøm

Obs! Eldre artikkel. Oppdateres snarlig.

Museumsfabrikken tilbyr denne våren 9. trinnslærere i Lillestrøm et nett-undervisningsopplegg om industrialisering og byutvikling. Disse nettressursene kan også brukes av andre som har lyst til å bli kjent med Lillestrøms spennende historie.

På sikt ønsker Museumsfabrikken å utvikle et fullverdig DKS-opplegg for 8. trinn i Lillestrøm som henger faglig og historisk sammen med vårt DKS for Strømmen/Sagdalen. 

Så denne våren tilbyr vi alle historie-interesserte å ta i bruk disse nettressursene for å bli kjent med Lillestrøms historie. Det være seg lærere i egen undervisning, historielag, spreke seniorgrupper  eller trille-grupper (barnevogn). Byvandringen kan gi motivasjon til en fin gåtur i Lillestrøm by. Plenumspillet (rollespill) gir innsikt i ulike samfunnsgruppers forhold til industrialiseringen fra 1860.  Laging av pop-pop-båt er en praktisk aktivitet som demonstrerer dampkraft.

Ved spørsmål om gjennomføring, kontakt avdelingsdirektør Kjersti Lillebø,  på epost kjersti.lillebo@mia.no eller tlf. 99 71 26 73. Museet er også svært takknemlig om lærere sender inn sine egne eller elevenes kommentarer på opplegget. Det er også fint at vi får tilbakemelding om det er noe faglig innhold skolene mangler. 

Plenumspill om dampsagene i Lillestrøm

 • Dampmaskin brukt i Moskodalen. (Foto/Photo)
  Dampmaskin brukt i Moskodalen. Kilde: Nord-Troms museum

Rollespill kan motivere elever til å arbeide seg inn i et tema og gjennom dramatisering bearbeide de nye kunnskapene. Plenumspill fungerer spesielt godt som oppsummering etter et prosjektarbeid. Her har museet laget et plenumspill plassert tidsmessig i Lillestrøm anno 1857 der innbyggerne diskuterer hvorvidt dampmaskinen er "djevelens verktøy eller fremtidens vidunder". 

Byvandring i Lillestrøm med fotooppgave

 • Refoto av et motiv fra serien Skam. Bildet er tatt foran en kafé hvor karakterene Even og Isak møtes i serien. (Foto/Photo)
  Refoto av et motiv fra serien Skam. Bildet er tatt foran en kafé hvor karakterene Even og Isak møtes i serien. Foto: Su Jeong Cha/PRIVAT

Å vandre rundt i en by kan være en fin måte å bli kjent med den. Her tilbys alle interesserte en byvandring som inneholder et kart med 14 stoppesteder med beskrivelser og bilder. Heftet kan printes ut og brettes til et A4-format som er lett å putte i lommen. Heftet kommer om kort tid. 

For skoleelever og andre som er glade i fotografering har museet også laget en fotooppgave til byvandringen. Basert på en gratis app kan dere få historiske fotografier til å smelte sammen med motiver av hus og steder i Lillestrøm idag (kalt refotografering). 

Pop-pop-båter og dampkraft

 • Pop-pop-båt. (Foto/Photo)
  Pop-pop-båt. Foto: Steven Robertsen

Visste du at…

…damp kan oppta mer enn tusen ganger mer plass enn vannet det kom fra? Dersom dampen er stengt inne i en tett beholder, bygges det opp trykk i stedet. Når du hører popcorn poppe, er det nettopp som skjer. Upoppet popcorn har 14% fuktighet. Den harde skallet holder litt av fuktigheten innestengt, og damptrykket vil bygge seg inntil kjernen eksploderer. 

Popcorn og pop-pop-motorer utnytter voldsom utvidelse av damp, men begge er ganske trygge fordi en veldig liten mengde vann er involvert. Pop-pop-båten har sin opprinnelse i en britisk patent i 1891 for vannpulsmotorer av Thomas Piot, selv om en lignende båt ble publisert i et fransk tidsskrift ca 10 år tidligere.

Gjennom denne praktiske aktiviteten får elevene forståelse for hvordan dampkraft kan virke i en motor.

Lenkesamling

 • Lillestrøm, ca 1910-1920. Midt i bildet ser man takene på de fire Tærud-gårdene, oppført i 1880-årene. (Foto/Photo)
  Lillestrøm, ca 1910-1920. Midt i bildet ser man takene på de fire Tærud-gårdene, oppført i 1880-årene. Kilde: Akershusmuseets fotosamling

Museet anbefaler at elevene leser om Lillestrøms historie før de gjennomfører plenumsspillet og byvandringen. Som alltid bør det diskuteres med elevene rundt tema kvalitet på og opphav til kilder. Det kan være lurt å sammenligne innhold for å vurdere fakta. Foruten nettkilder finnes det mange lokalhistoriske bøker og hefter.  

Liste over artikler om Skedsmo kommune

Lokalhistoriewiki.no om Lillestrøm

Lillestrøm historielag om dampmaskinen i Lillestrøm

Lokalhistoriewiki.no om Lurkahuset

Wikipedia om Lillestrøm

Store norske leksikon om Lillestrøm

Lokalhistoriewiki om Skedsmo kommunes historie og mer her

Filmsamling

 • Sommergjestene spilte krokett på hengebrua ved Langvannet, rett nedenfor Rådhuset, 1928. (Foto/Photo)
  Sommergjestene spilte krokett på hengebrua ved Langvannet, rett nedenfor Rådhuset, 1928. Kilde: Akershus Fylkesmuseum

Elevene anbefales å se disse filmene som del av forarbeidet til plenumsspillet og byvandringen. Den første filmen er fra 1936 og viser Lillestrøm-uken som en historisk forløper til dagens Byfest. Den andre filmen er fra samme år og viser ulike deler av samfunnslivet i Lillestrøm på den tiden. Strandpromenaden krokettklubb har laget en dokumentar om krokettens historie i Lillestrøm, fra 1850-årene frem til 2016.

Det kan være hensiktsmessig at lærer stopper filmene underveis og forklarer bl.a. stedene som vises i forhold til hvordan det ser ut i dagens Lillestrøm.