<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tilbud under Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

Strømmen 

I dette DKS-opplegget blir elevene kjent med den fantastiske industrihistorien om Strømmen og hvordan dette stedet tilslutt ble mest kjent for det største kjøpesenteret i Norge. Gjennom tre poster med praktiske aktiviteter får elevene lære om vannkraft, oppgangssag, kvern, industriarbeiderens arbeidsforhold og de siste 700 årene i Strømmen. Dette opplegget er for 8. trinn og i regi av museet. Se mer informasjon nedenfor. 

Lilllestrøm
I forlengelsen av industrihistorien i Strømmen fulgte en rask utvikling av Lillestrøm by fra rundt 1860. Her endret dampmaskin-teknologien byen, livene til innbyggerne og også landskapet. Dette DKS-opplegget er et selvstendig tilbud for 9. trinnslærere som vil bruke disse ressursene i egen undervisning. Andre som er interessert i historie er også velkomne til å benytte linker, filmer og praktiske aktiviteter.  Se mer informasjon nedenfor. 

Kontaktperson