<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Åpningstider

Museumsfabrikken kan besøkes etter avtale i MiAs kontortid fra 09-15. 

Vi har ingen faste utstillinger, men arrangerer ulike foredrag og arrangementer. 

 (Foto/Photo)

Industrihistorien på Strømmen

Visste du at fra Strømmen har det gått en flom av produkter til hele verden?