<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Besøk oss

Akershus er et fylke i rask utvikling. Vi som museum skal ikke bare vise fortiden, men også være en aktiv del av utviklingen ved å gi publikum samtidsaktuelle opplevelser. Lørenskog bygdemuseum er et godt eksempel på dette og går grønne tider i møte.

  • RS3103_alt_stor_jpg_sRGB_skjerm_1080p.jpg

Lørenskog bygdemuseum har sentrum for sin virksomhet blant de verneverdige bygningene på Skårer gård. Gården ligger som en førindustriell og idyllisk «øy» i et urbanisert område og viser slik kontrastene i kommunen. Stedet er typisk for gårdene i Lørenskog på 1950-tallet. Skårer gård har hatt gardsdrift fra sein vikingtid.

I 2015 overtok Anniken Hesselberg som avdelingsleder for Lørenskog bygdemuseum. Hun har allerede begynt å etablere et nytt møtested i Lørenskog i en grønn oase på Skårer gård mellom kjøpesentre og bilvei. Hver torsdag har hun åpen kafè med hjemmelaget økologisk og allergivennlig mat og kaker. Hun har også åpnet en liten landhandel med grønne varer og et bokeri der man kan bytte til seg bøker. Varene formidler ulike håndverkstradisjoner og er nøye plukket ut med høy grad av bærekraft som et av kriteriene. Landhandlere var - i tillegg til å drivenødvendig varehandel, viktige sosiale møtepunkt i nærmiljøet, slik bygdemuseet nå er tenkt å bli. 

Lørenskog økolag ble startet på bygdemuseet mars 2016 og det er bestemt at det blir høner, bier og kaniner.


Har du spørsmål?
Kontakt vikarierende avdelingsleder Heidi Kleiven på e-post: heidi.kleiven@mia.no

  • RS2491_Lrenskog-93-scr_-_Ingrid_Aas.jpg

Her finner du oss: