<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Avlyst! Togturer i august

Kjøredagene høsten 2020 avlyses, dessverre. Dette skyldes krav til avstander og antall reisende vi kan ha med pr. vogn/tur iht. til FHI sine retningslinjer.

Turer med Lommedalsbanen foregår på en skinnebredde som er 600mm, og med tilsvarende smale vogner, blir det vanskelig for oss, på en forsvarlig måte, å etterkomme retningslinjer gitt av FHI, om 1 meters avstand.

  •  (Foto/Photo)
    Foto: Ingrid Aas / MiA