Hopp til hovedinnhold

Linderud gårds historie

I 300 år har Linderud gård vært i samme families eie, og i det perspektivet blir de siste tiårene som stiftelse kun en kort periode i gårdens liv. Likevel er det i denne perioden at Linderud gård har gjennomgått en omfattende restaurering, og deretter blitt vernet som et kulturminne av nasjonal betydning.

Det er først og fremst godseier Jørgen A. Mathiesens fortjeneste at grunnen ble lagt for bevaring. Men det må nevnes at han møtte stor forståelse for og praktisk støtte til sine planer blant gårdens seks arvinger etter Statsråd Chr. P. Mathiesen.


Linderud gård var en storgård med flere husmannsplasser. Gjennom ca 300 år av Norges historie spilte gårdens eiere en betydelig politiske og økonomisk rolle. Spesielt var Chr. Pierre Mathisen aktiv som landbruksminister 1903-04. Statsråd Chr. Pierre Mathiesen var visjonær og hadde mange ideer om moderne landbruk som han utviklet i sin tid som minister.

Linderud gård kan i historisk sammenheng spores tilbake til 1100-tallet, da den var kirkegods og krongods. Gården gikk over til private hender med Mogens Lauritsøn, som overtok gården i 1679 for 300 riksdaler. Gårdens siste eneeier var statsråd Christian Pierre Mathiesen (1870-1953). Ved hans død hadde Linderud gård vært i familiens eie i 300 år.

Gatenavn som f eks «Erich Mogenssøns vei», «Statsråd Mathiesens vei» - har tilknytning til tidligere eiere av gården. Gården eies i dag av en privat stiftelse og er fredet.