<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi søker undervisningskonsulent

3,5 måneders engasjement ved Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

 • 1/1

MiA - Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, over 30 besøkssteder og flere kompetansesentre. MiA er Viken fylkes største kulturinstitusjon. Vår visjon er at vi skal stå for opplevelser som gir mening.

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren er en del av MiA og er godkjent av Miljødirektoratet som et autorisert Besøkssenter våtmark.

Vi søker nå en dyktig medarbeider til et spennende miljø, med varierte arbeidsoppgaver innen naturformidling. Stillingen vil innebære mye undervisning, praktiske driftsoppgaver og spennende utviklingsarbeid knyttet til Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Engasjementet er 100% stilling med jevnlig arbeid på søndager i vår beste besøksstid med omvisninger/naturveiledning/kafévertoppgaver. Tiltredelse ønskelig 24. august.

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Undervisning, informasjonsarbeid og naturveiledning for barnehager og skoleklasser (barneskole til vgs.) og våre besøkende forøvrig
 • Driftsoppgaver og noe arbeid som kafévert på søndager knyttet til Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
 • Utviklingsarbeid på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Krav til søker

 • Utdannelse innen relevant fagområde, minimum bachelor innen biologi eller naturveiledning, eller erfaring innen undervisning i naturfag/biologi
 • Kjennskap til våtmark og artskunnskap generelt vil være en fordel

Egenskaper

 • God kommunikasjons- og formidlingsevne 
 • Ryddig og initiativrik
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet blir tillagt vekt 

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksitid 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • KLP pensjonsordning 
 • Tiltredelse helst 24. august, eller etter avtale
 • Engasjement, 100% stilling

MiA verdsetter mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. 

Ettersom stillingen innebærer arbeid med barn og unge, kreves det framlagt politiattest for den kandidaten som får tilbud om stillingen. 

Kontaktpersoner for stillingen

Søknadsfrist snarest og senest 7. august 2020

Søknader vurderes fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for å avtale intervju. Søknad med CV sendes på e-post til besokssentervatmark@mia.no. Merk e-posten "Søknad Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren".

Finn ut mer om Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren